Interessegruppen Karstivhed

Velkommen til interessegruppen for karstivhed

Formålet med denne interessegruppe er:

-          At udbrede kendskabet til forskning indenfor området karstivhed

-          At udbrede kendskab til guidelines indefor området karstivhed

-          At udbrede kendskab til accepteret og valideret metodologi

-          At fungere som base for nye forskere indenfor området

Interessegruppen er en permanent arbejdsgruppe under Dansk Hypertensions Selskab men er åben for alle.

Indmeldelse kan ske her. Kontingentet er årligt 200 DKr.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling:

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Interessegruppen for Karstivhed d. 17. april 2015 kl. 12.00. General forsamlingen afholdes på Comwell Klarskovgård, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør.

Dagsordenspunkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Forelæggelse af formandens beretning

4. Forelæggelse af regnskab

5. Fastlæggelse af kontingenter

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af revisorer

8. Eventuelt

 

Punkter bedes sendt til bestyrelsen senest 14. april 2015

Nyt Ph.D. kursus:

Se kursusbeskrivelsen her 

Titel: Controversies in hypertension

Sted: Comwell Klarskovgård, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør

Tidspunkt: 17. april 2015

 

Guidelines til karstivhed og åreforkalkning i teori og praksis udarbejdet i interessegruppen for karstivhed på vegne af Dansk Hypertensionsselskab findes nu under Guidelines